ve may bay gia re, đặt vé máy bay giá rẻ, dat phong khach san, vé máy bay trực tuyến

1900 5555 20

Hương dẫn thanh toán trên vnticket.vn

Hương dẫn thanh toán trên vnticket.vn

 • Thanh toán
 • Các bước thao tác như sau:
 • Bước 1: Kiểm tra mã thanh toán

 •  Nhập các thông tin trên màn hình thanh toán:
 • Mã thanh toán: nhập vào mã thanh toán do hệ thống gửi tới số điện thoại khách hàng, khi giao dịch đặt vé của khách hàng đã được giữ chỗ tại hãng thành công.
 •  Nhấn vào “Kiểm tra”, hệ thống sẽ thực hiện kiểm tra mã đó có tồn tại, nếu mã có tồn tại và chưa thanh toán, màn hình hiển thị như bước 2
 • Bước 2: Lựa chọn phương thức thanh toán:

 • Bước 3: Thanh toán
 • Sau khi lựa chọn Vnmart/VietinBank/BIDV/Vietcombank, hệ thống sẽ hiển thị màn hình nhập thông tin thẻ thanh toán hoặc thông tin ví điện tử, sau đó hệ thống gửi về số điện thoại khách hàng mật khẩu OTP, khách hàng nhập OTP vào để xác nhận thanh toán.
 • Sau khi thanh toán thành công
 • In vé điện tử
 • Chức năng: Cho phép khách hàng in vé trực tuyến sau khi vé đã được thanh toán và giữ chỗ tại hãng thành công
 • Đường dẫn: Trên màn hình trang chủ Vnticket ở trên, chọn chức năng In vé điện tử, hoặc chọn In vé trên thanh menu trong chức năng Thanh toán
 • Các bước thao tác như sau:
 • Bước 1: Kiểm tra mã đặt chỗ

 

 • Nhập các thông tin trên màn hình In vé máy bay:
 • Mã đặt chỗ: nhập vào mã đặt chỗ đã được thanh toán toán và có số vé cho từng khách hàng trên vé đã thanh toán
 •  Nhấn vào “Kiểm tra”, hệ thống sẽ thực hiện kiểm tra mã đó đã được thanh toán và có số vé, hệ thống hiển thị màn hình như bước 2
 • Bước 2: In vé

Nhấn vào “In vé”, màn hình như sau:

 • Tại màn hình trên, khách hàng có thể xuất ra định dạng pdf hoặc word để in
 • Thay đổi thông tin
 • Chức năng: Cho phép khách hàng gửi thay đổi thông tin đặt vé tới hệ thống
 • Đường dẫn: Trên màn hình trang chủ Vnticket ở trên, chọn chức năng Thay đổi thông tin, hoặc chọn Thay đổi thông tin trên thanh menu
 • Các bước thao tác như sau:

 

 • Nhập các thông tin trên màn hình Thay đổi thông tin:
 • Mã GD/Mã TT: nhập vào mã GD hoặc Mã thanh toán của vé đã đặt
 • Email: nhập vào thư điện tử của khách hàng
 • Điện thoại: nhập vào số điện thoại di động của khách hàng
 • Nội dung: nhâp vào nội dung thay đổi thông tin v
 • Mã an ninh: nhập vào các ký tự bên cạnh ô nhập
 •  Nhấn vào “Gửi đi”, để gửi thay đổi thông tin, hệ thống lưu lại thay đổi thông tin có trạng thái là “Yêu cầu mới” (xem mục A - 3. Quản trị cứu thay đổi thông tin đặt vé)