ve may bay gia re, đặt vé máy bay giá rẻ, dat phong khach san, vé máy bay trực tuyến

1900 5555 20

Hỗ trợ trực tuyến

Vietnam Airline chào hè 2018 Ưu đãi đặc biệt hấp dẫn đi nội địa và quốc tế

pic

Chào đón mùa hè sôi động đang đến gần, Vietnam Airlines khởi động chương trình đặc biệt chào hè với ưu đãi siêu hấp dẫn!

Quý khách sẽ có dịp ghé thăm những điểm đến nổi tiếng toàn cầu trên các chuyến bay tiêu chuẩn dịch vụ 4 sao của Vietnam Airlines với mức giá thấp nhất cho hành trình nội địa chỉ từ 299.000 VNĐ/1 chiều* và hành trình quốc tế chỉ từ 899.000 VNĐ/khứ hồi*

Khuyến mại chào hè nội địa 2018

Từ Đến OW/RT Hiệu lực xuất vé Hiệu lực khởi hành Loại giá  Mức giá (VND)  SỐ HIỆU HÀNH TRÌNH
Ban Mê Thuật/ Đà Lạt/
Nha Trang/Pleiku/ Quy Nhơn
Sài Gòn 1 Chiều 15/Mar/2018 - 28/Mar/2018 01/Apr/2018 - 31/Oct/2018, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2018 PPXVNFS   299,000 3000
Ban Mê Thuật/ Vinh Hà Nội 1 Chiều 15/Mar/2018 - 28/Mar/2018 01/Apr/2018 - 31/Oct/2018, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2018 PPXVNFS   599,000 3000
Đà Nẵng Hải Phòng 1 Chiều 15/Mar/2018 - 28/Mar/2018 01/Apr/2018 - 31/Oct/2018, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2018 PPXVNFS   299,000 3000
Đà Nẵng Nha Trang 1 Chiều 15/Mar/2018 - 28/Mar/2018 01/Apr/2018 - 31/Oct/2018, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2018 PPXVNFS   599,000 3000
Đà Nẵng/Huế/Phú Quốc
/Chu lai/Đồng hới
Sài Gòn 1 Chiều 15/Mar/2018 - 28/Mar/2018 01/Apr/2018 - 31/Oct/2018, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2018 PPXVNFS   399,000 3000
Đà Nẵng/Huế/Tuy Hòa Hà Nội 1 Chiều 15/Mar/2018 - 28/Mar/2018 01/Apr/2018 - 31/Oct/2018, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2018 PPXVNFS   399,000 3000
Đà Lạt Hà Nội 1 Chiều 15/Mar/2018 - 28/Mar/2018 01/Apr/2018 - 31/Oct/2018, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2018 PPXVNFS   699,000 3000
Hà Nội Ban Mê Thuật/Vinh 1 Chiều 15/Mar/2018 - 28/Mar/2018 01/Apr/2018 - 31/Oct/2018, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2018 PPXVNFS   599,000 3000
Hà Nội Đà Lạt 1 Chiều 15/Mar/2018 - 28/Mar/2018 01/Apr/2018 - 31/Oct/2018, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2018 PPXVNFS   699,000 3000
Hà Nội Nha Trang/Phú Quốc/
Cần Thơ
1 Chiều 15/Mar/2018 - 28/Mar/2018 01/Apr/2018 - 31/Oct/2018, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2018 PPXVNFS   799,000 3000
Hà Nội Pleiku/Quy Nhơn 1 Chiều 15/Mar/2018 - 28/Mar/2018 01/Apr/2018 - 31/Oct/2018, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2018 PPXVNFS   499,000 3000
Hà Nội Tuy Hòa 1 Chiều 15/Mar/2018 - 28/Mar/2018 01/Apr/2018 - 31/Oct/2018, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2018 PPXVNFS   399,000 3000
Hà Nội Chu Lai 1 Chiều 15/Mar/2018 - 28/Mar/2018 01/Apr/2018 - 31/Oct/2018, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2018 PPXVNFS   299,000 3000
Hà Nội/Hải Phòng/
Thanh Hóa/Vinh
Sài Gòn 1 Chiều 15/Mar/2018 - 28/Mar/2018 01/Apr/2018 - 31/Oct/2018, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2018 PPXVNFS   799,000 3000
Hà Nội/Sài Gòn Đà Nẵng/Huế 1 Chiều 15/Mar/2018 - 28/Mar/2018 01/Apr/2018 - 31/Oct/2018, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2018 PPXVNFS   399,000 3000
Hải Phòng Đà Nẵng 1 Chiều 15/Mar/2018 - 28/Mar/2018 01/Apr/2018 - 31/Oct/2018, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2018 PPXVNFS   299,000 3000
Nha Trang Đà Nẵng 1 Chiều 15/Mar/2018 - 28/Mar/2018 01/Apr/2018 - 31/Oct/2018, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2018 PPXVNFS   599,000 3000
Nha Trang/Phú Quốc/
Sài Gòn/Cần Thơ
Hà Nội 1 Chiều 15/Mar/2018 - 28/Mar/2018 01/Apr/2018 - 31/Oct/2018, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2018 PPXVNFS   799,000 3000
Pleiku/Quy Nhơn Hà Nội 1 Chiều 15/Mar/2018 - 28/Mar/2018 01/Apr/2018 - 31/Oct/2018, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2018 PPXVNFS   499,000 3000
Sài Gòn Ban Mê/Đà lạt/Nha Trang/Pleiku/Quy Nhơn 1 Chiều 15/Mar/2018 - 28/Mar/2018 01/Apr/2018 - 31/Oct/2018, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2018 PPXVNFS   299,000 3000
Sài Gòn Hải Phòng/Thanh Hóa/Vinh 1 Chiều 15/Mar/2018 - 28/Mar/2018 01/Apr/2018 - 31/Oct/2018, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2018 PPXVNFS   799,000 3000
Sài Gòn Phú quốc/Chu lai
/Đồng hới
1 Chiều 15/Mar/2018 - 28/Mar/2018 01/Apr/2018 - 31/Oct/2018, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2018 PPXVNFS   399,000 3000
Chu lai Hà Nội 1 Chiều 15/Mar/2018 - 28/Mar/2018 01/Apr/2018 - 31/Oct/2018, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2018 PPXVNFS   299,000 3000


Khuyến mại chào hè quốc tế 2018

Từ Đến OW/RT Hiệu lực xuất vé Hiệu lực khởi hành Mức giá (USD) SỐ HIỆU HÀNH TRÌNH


Ban Mê/Đà nẵng/Đà lạt/Hà nội/Hải phòng/Huế/Nha trang/Phú quốc/Pleiku/Sài gòn/Tuy Hòa/Thanh Hóa/Quy Nhơn/Cần Thơ/Chu Lai
/Đồng Hới/Vinh
 
FRANKFURT/LONDON/
PARIS
Khứ hồi 15/Mar/2018 - 28/Mar/2018 01/Apr/2018 - 31/Oct/2018, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2018 449 4108
Ban Mê/Đà nẵng/Đà lạt/Hà nội/Hải phòng/Huế/Nha trang/Phú quốc/Pleiku/Quy Nhơn//Thanh Hóa/
Đồng Hới/Vinh
MELBOURNE / SYDNEY Khứ hồi 15/Mar/2018 - 28/Mar/2018 01/Apr/2018 - 31/Oct/2018, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2018 449 4055
Ban Mê/Đà nẵng/Đà lạt/Hải phòng/Huế/Nha trang/Phú quốc/Pleiku/Quy Nhơn//Thanh Hóa/
Đồng Hới/Vinh
BANGKOK Khứ hồi 15/Mar/2018 - 28/Mar/2018 01/Apr/2018 - 31/Oct/2018, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2018 59 4278
Ban Mê/Đà nẵng/Đà lạt/Hải phòng/Huế/Nha trang/Phú quốc/Pleiku/Quy Nhơn//Thanh Hóa/
Đồng Hới/Vinh
 
QUẢNG CHÂU/HONG KONG Khứ hồi 15/Mar/2018 - 28/Mar/2018 01/Apr/2018 - 31/Oct/2018, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2018 109 4208
Ban Mê/Đà nẵng/Đà lạt/Hải phòng/Huế/Nha trang/Phú quốc/Pleiku/Quy Nhơn//Thanh Hóa/
Đồng Hới/Vinh
JAKARTA Khứ hồi 15/Mar/2018 - 28/Mar/2018 01/Apr/2018 - 31/Oct/2018, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2018 159 4278
Ban Mê/Đà nẵng/Đà lạt/Hải phòng/Huế/Nha trang/Phú quốc/Pleiku/Quy Nhơn//Thanh Hóa/
Đồng Hới/Vinh
KUALA LUMPUR /
VIENTIANE
Khứ hồi 15/Mar/2018 - 28/Mar/2018 01/Apr/2018 - 31/Oct/2018, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2018 79 4278
Ban Mê/Đà nẵng/Đà lạt/Hải phòng/Huế/Nha trang/Phú quốc/Pleiku/Quy Nhơn//Thanh Hóa/
Đồng Hới/Vinh
PHNOM PENH / SIEM REAP/
SINGAPORE
Khứ hồi 15/Mar/2018 - 28/Mar/2018 01/Apr/2018 - 31/Oct/2018, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2018 69 4278
Ban Mê/Đà nẵng/Đà lạt/Hải phòng/Huế/Nha trang/Phú quốc/Pleiku/Quy Nhơn//Thanh Hóa/
Đồng Hới/Vinh
BUSAN Khứ hồi 15/Mar/2018 - 28/Mar/2018 01/Apr/2018 - 31/Oct/2018, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2018 399 4208
Ban Mê/Đà nẵng/Đà lạt/Hải phòng/Huế/Nha trang/Phú quốc/Pleiku/Quy Nhơn//Thanh Hóa/
Đồng Hới/Vinh
SEOUL Khứ hồi 15/Mar/2018 - 28/Mar/2018 01/Apr/2018 - 31/Oct/2018, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2018 159 4208
Ban Mê/Đà nẵng/Đà lạt/Hải phòng/Huế/Nha trang/Phú quốc/Pleiku/Sài gòn/Tuy hòa/Quy Nhơn//Cần thơ/
Chu lai/Vinh
BEIJING ( Bắc King) Khứ hồi 15/Mar/2018 - 28/Mar/2018 01/Apr/2018 - 31/Oct/2018, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2018 199 4207
Ban Mê/Đà nẵng/Đà lạt/Hải phòng/Huế/Nha trang/Phú quốc/Pleiku/Sài gòn/Tuy hòa/
Quy Nhơn//Cần thơ/
Chu lai/Vinh
CHENGDU Khứ hồi 15/Mar/2018 - 28/Mar/2018 01/Apr/2018 - 31/Oct/2018, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2018 79 4207
Ban Mê/Đà nẵng/Đà lạt/Hải phòng/Huế/Nha trang/Phú quốc/Pleiku/Sài gòn/Tuy hòa/
Quy Nhơn//Cần thơ/
Chu lai/Vinh
MOSCOW Khứ hồi 15/Mar/2018 - 28/Mar/2018 01/Apr/2018 - 31/Oct/2018, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2018 299 4128
Ban Mê/Đà nẵng/Đà lạt/Hải phòng/Huế/Nha trang/Phú quốc/Pleiku/Sài gòn/Tuy hòa/
Quy Nhơn//Cần thơ/
Chu lai/Vinh
YANGON Khứ hồi 15/Mar/2018 - 28/Mar/2018 01/Apr/2018 - 31/Oct/2018, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2018 59 4277
Ban Mê/Đà nẵng/Đà lạt/Huế/Nha trang/Phú quốc/Pleiku/Tuy hòa/
Quy Nhơn//Cần thơ/
Chu lai/Vinh
BANGKOK Khứ hồi 15/Mar/2018 - 28/Mar/2018 01/Apr/2018 - 31/Oct/2018, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2018 59 4277
Ban Mê/Đà nẵng/Đà lạt/Huế/Nha trang/Phú quốc/Pleiku/Tuy hòa/
Quy Nhơn//Cần thơ/
Chu lai/Vinh
QUẢNG CHÂU/HONG KONG Khứ hồi 15/Mar/2018 - 28/Mar/2018 01/Apr/2018 - 31/Oct/2018, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2018 109 4207
Ban Mê/Đà nẵng/Đà lạt/Huế/Nha trang/Phú quốc/Pleiku/Tuy hòa/
Quy Nhơn//Cần thơ/
Chu lai/Vinh
FUKUOKA/NAGOYA/OSAKA/BUSAN/TOKYO Khứ hồi 15/Mar/2018 - 28/Mar/2018 01/Apr/2018 - 31/Oct/2018, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2018 299 4207
Ban Mê/Đà nẵng/Đà lạt/Huế/Nha trang/Phú quốc/Pleiku/Tuy hòa/
Quy Nhơn//Cần thơ/
Chu lai/Vinh
CAO HÙNG/ THƯỢNG HẢI/ TAIPEI (Tài Pây) Khứ hồi 15/Mar/2018 - 28/Mar/2018 01/Apr/2018 - 31/Oct/2018, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2018 199 4207
Ban Mê/Đà nẵng/Đà lạt/Huế/Nha trang/Phú quốc/Pleiku/Tuy hòa/
Quy Nhơn//Cần thơ/
Chu lai/Vinh
KUALA LUMPUR  Khứ hồi 15/Mar/2018 - 28/Mar/2018 01/Apr/2018 - 31/Oct/2018, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2018 119 4277
Ban Mê/Đà nẵng/Đà lạt/Huế/Nha trang/Phú quốc/Pleiku/Tuy hòa/
Quy Nhơn//Cần thơ/
Chu lai/Vinh
LUANG PRABANG / PHNOM PENH / SIEM REAP Khứ hồi 15/Mar/2018 - 28/Mar/2018 01/Apr/2018 - 31/Oct/2018, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2018 69 4277
Ban Mê/Đà nẵng/Đà lạt/Huế/Nha trang/Phú quốc/Pleiku/Tuy hòa/
Quy Nhơn//Cần thơ/
Chu lai/Vinh
SEOUL Khứ hồi 15/Mar/2018 - 28/Mar/2018 01/Apr/2018 - 31/Oct/2018, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2018 219 4207
Ban Mê/Đà nẵng/Đà lạt/Huế/Nha trang/Phú quốc/Pleiku/Tuy hòa/
Quy Nhơn//Cần thơ/
Chu lai/Vinh
SINGAPORE Khứ hồi 15/Mar/2018 - 28/Mar/2018 01/Apr/2018 - 31/Oct/2018, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2018 89 4277
Ban Mê/Đà nẵng/Đà lạt/Huế/Nha trang/Phú quốc/Pleiku/Tuy hòa/
Quy Nhơn//Cần thơ/
Chu lai/Vinh
SYDNEY Khứ hồi 15/Mar/2018 - 28/Mar/2018 01/Apr/2018 - 31/Oct/2018, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2018 499 4063
Ban Mê/Đà nẵng/Đà lạt/Huế/Nha trang/Phú quốc/Pleiku/Tuy hòa/
Quy Nhơn//Cần thơ/
Chu lai/Vinh
VIENTIANE Khứ hồi 15/Mar/2018 - 28/Mar/2018 01/Apr/2018 - 31/Oct/2018, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2018 79 4277
Ban Mê/Đà nẵng/Đà lạt/Huế/Nha trang/Phú quốc/Pleiku/Tuy hòa/
Quy Nhơn/Đồng Hới
FUKUOKA/NAGOYA/OSAKA/TOKYO Khứ hồi 15/Mar/2018 - 28/Mar/2018 01/Apr/2018 - 31/Oct/2018, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2018 299 4208
Ban Mê/Đà nẵng/Đà lạt/Huế/Nha trang/Phú quốc/Pleiku/Tuy hòa/
Quy Nhơn/Đồng Hới
CAO HÙNG / TAIPEI (Tài Pây) Khứ hồi 15/Mar/2018 - 28/Mar/2018 01/Apr/2018 - 31/Oct/2018, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2018 129 4208
Ban Mê/Đà nẵng/Đà lạt/Huế/Nha trang/Phú quốc/Pleiku/Tuy hòa/
Quy Nhơn/Đồng Hới
Thượng Hải Khứ hồi 15/Mar/2018 - 28/Mar/2018 01/Apr/2018 - 31/Oct/2018, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2018 199 4208
Ban Mê/Đà lạt/Hải Phòng/Nha trang/Pleiku/Sài Gòn SEOUL Khứ hồi 15/Mar/2018 - 28/Mar/2018 01/Apr/2018 - 31/Oct/2018, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2018 239 4209
Ban Mê/Đà lạt/Hải Phòng/Nha trang/Pleiku/Sài Gòn TOKYO Khứ hồi 15/Mar/2018 - 28/Mar/2018 01/Apr/2018 - 31/Oct/2018, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2018 299 4209
Đà Nẵng SEOUL Khứ hồi 15/Mar/2018 - 28/Mar/2018 01/Apr/2018 - 31/Oct/2018, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2018 239 3000
Đà Nẵng/Hà Nội/Sài Gòn TOKYO Khứ hồi 15/Mar/2018 - 28/Mar/2018 01/Apr/2018 - 31/Oct/2018, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2018 299 3000
Hà Nội BẮC KING/CAO HÙNG/ TÀI PÂY Khứ hồi 15/Mar/2018 - 28/Mar/2018 01/Apr/2018 - 31/Oct/2018, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2018 169 3000
Hà Nội CHENGDU/
LUANG PRABANG
Khứ hồi 15/Mar/2018 - 28/Mar/2018 01/Apr/2018 - 31/Oct/2018, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2018 49 3000
Hà Nội KUALALUMPUR Khứ hồi 15/Mar/2018 - 28/Mar/2018 01/Apr/2018 - 31/Oct/2018, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2018 99 3000
Hà Nội MOSCOW/BUSAN Khứ hồi 15/Mar/2018 - 28/Mar/2018 01/Apr/2018 - 31/Oct/2018, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2018 299 3000
Hà Nội YANGON Khứ hồi 15/Mar/2018 - 28/Mar/2018 01/Apr/2018 - 31/Oct/2018, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2018 39 3000
Hà Nội SEOUL Khứ hồi 15/Mar/2018 - 28/Mar/2018 01/Apr/2018 - 31/Oct/2018, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2018 219 3000
Hà Nội SINGAPORE Khứ hồi 15/Mar/2018 - 28/Mar/2018 01/Apr/2018 - 31/Oct/2018, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2018 69 3000
Hà Nội SYDNEY Khứ hồi 15/Mar/2018 - 28/Mar/2018 01/Apr/2018 - 31/Oct/2018, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2018 499 4061
Hà Nội - Sài Gòn BANGKOK Khứ hồi 15/Mar/2018 - 28/Mar/2018 01/Apr/2018 - 31/Oct/2018, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2018 39 3000
Hà Nội - Sài Gòn QUẢNG CHÂU/HONG KONG Khứ hồi 15/Mar/2018 - 28/Mar/2018 01/Apr/2018 - 31/Oct/2018, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2018 79 3000
Hà Nội - Sài Gòn FUKUOKA/NAGOYA/OSAKA Khứ hồi 15/Mar/2018 - 28/Mar/2018 01/Apr/2018 - 31/Oct/2018, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2018 299 3000
Hà Nội - Sài Gòn PhNOM PENH / SIEM REAP Khứ hồi 15/Mar/2018 - 28/Mar/2018 01/Apr/2018 - 31/Oct/2018, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2018 49 3000
Hà Nội - Sài Gòn Thượng Hải Khứ hồi 15/Mar/2018 - 28/Mar/2018 01/Apr/2018 - 31/Oct/2018, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2018 169 3000
Hà Nội - Sài Gòn VIENTIANE Khứ hồi 15/Mar/2018 - 28/Mar/2018 01/Apr/2018 - 31/Oct/2018, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2018 59 3000
Nha Trang SEOUL Khứ hồi 15/Mar/2018 - 28/Mar/2018 01/Apr/2018 - 31/Oct/2018, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2018 199 3000
Sài Gòn JAKARTA Khứ hồi 15/Mar/2018 - 28/Mar/2018 01/Apr/2018 - 31/Oct/2018, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2018 139 3000
Sài Gòn CAO HÙNG Khứ hồi 15/Mar/2018 - 28/Mar/2018 01/Apr/2018 - 31/Oct/2018, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2018 99 3000
Sài Gòn KUALALUMPUR Khứ hồi 15/Mar/2018 - 28/Mar/2018 01/Apr/2018 - 31/Oct/2018, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2018 59 3000
Sài Gòn MELBOURNE / SYDNEY Khứ hồi 15/Mar/2018 - 28/Mar/2018 01/Apr/2018 - 31/Oct/2018, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2018 449 4051
Sài Gòn BUSAN Khứ hồi 15/Mar/2018 - 28/Mar/2018 01/Apr/2018 - 31/Oct/2018, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2018 399 3000
Sài Gòn SEOUL Khứ hồi 15/Mar/2018 - 28/Mar/2018 01/Apr/2018 - 31/Oct/2018, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2018 159 3000
Sài Gòn SINGAPORE Khứ hồi 15/Mar/2018 - 28/Mar/2018 01/Apr/2018 - 31/Oct/2018, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2018 49 3000
Sài Gòn SYDNEY Khứ hồi 15/Mar/2018 - 28/Mar/2018 01/Apr/2018 - 31/Oct/2018, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2018 499 4062
Sài Gòn TAIPEI (TÀI PÂY) Khứ hồi 15/Mar/2018 - 28/Mar/2018 01/Apr/2018 - 31/Oct/2018, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2018 99 3000

 

SỐ HIỆU HÀNH TRÌNH HÀNH TRÌNH CHI TIẾT
3000 Hành trình bay thẳng
4051 SGN-VN-MEL/SYD
4055 BMV/DAD/DLI/HAN/HPH/HUI/NHA/PQC/PXU/THD/UIH/VDH/VII-VN-SGN-VN-MEL/SYD
4061 HAN-VN-SYD
4062 SGN-VN-HAN-VN-SYD
4063 BMV/DAD/DLI/HUI/NHA/PQC/PXU/TBB/UIH/VCA/VCL/VII-VN-HAN-VN-SYD
4108 HAN/SGN-VN-FRA/LON/PAR
4108 BMV/DAD/DLI/HAN/HPH/HUI/NHA/PQC/PXU/THD/UIH/VDH/VII-VN-SGN-VN-FRA/LON/PAR
4108 BMV/DAD/DLI/HUI/NHA/PQC/PXU/SGN/TBB/UIH/VCA/VCL/VII-VN-HAN-VN-FRA/LON/PAR
4128 BMV/DAD/DLI/HUI/NHA/PQC/PXU/SGN/TBB/UIH/VCA/VCL/VII-VN-HAN-VN-MOW
4207 BMV/DAD/DLI/HUI/NHA/PQC/PXU/TBB/UIH/VCA/VCL/VII-VN-HAN-VN-CAN/FUK/HKG/KHH/NGO/OSA/PUS/SEL/SHA/TPE/TYO
4207 BMV/DAD/DLI/HUI/NHA/PQC/PXU/SGN/TBB/UIH/VCA/VCL/VII-VN-HAN-VN-BJS/CTU
4208 BMV/DAD/DLI/HUI/NHA/PQC/PXU/UIH/VDH-VN-SGN-VN-FUK/KHH/NGO/OSA/SHA/TPE/TYO
4208 BMV/DAD/DLI/HPH/HUI/NHA/PQC/PXU/THD/UIH/VDH/VII-VN-SGN-VN-CAN/HKG/PUS/SEL
4209 BMV/DLI/HPH/NHA/PXU/SGN-VN-DAD-VN-SEL/TYO
4277 BMV/DAD/DLI/HUI/NHA/PQC/PXU/SGN/TBB/UIH/VCA/VCL/VII-VN-HAN-VN-RGN
4277 BMV/DAD/DLI/HUI/NHA/PQC/PXU/TBB/UIH/VCA/VCL/VII-VN-HAN-VN-BKK/KUL/LPQ/PNH/REP/SIN/VTE
4278 BMV/DAD/DLI/HPH/HUI/NHA/PQC/PXU/THD/UIH/VDH/VII-VN-SGN-VN-BKK/JKT/KUL/PNH/REP/SIN/VTE

Liên hệ : 1900 555 520 & 0962 555 520

Lưu ý : Các mức giá chưa bao gồm thuế, phí và không áp dụng cho một số giai đoạn cao điểm